• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Özellikle düşük nitelikli linyitler ve artıkları için kullanılmakta olup 150-500 kg/m2h yakıt yakma kapasiteleri vardır.

Birden fazla basamaklı bu tür ızgara sisteminde dilimlerden oluşan basamaklar (gruplar) bir önceki basamak üzerinde kayar ve bu sırada cüruf parçalanarak ileri itilir. Böylece alttan hava geçmesi kolaylaşmış olur. 40 m2'ye kadar yüzey oluşturabilen bu ızgara ile 10-70 ton/h buhar elde etme olanağı vardır.

Izgaranın boyu 6 m, eni ise 10 m değerine kadar çıkabilir, çubuk boyu 400 mm, yüksekliği 60-100 mm, serbest kesim oranı %5-20 kadardır.

Erler Makine olarak; katı yakıt yakma sistemlerindeki disiplin ve tecrübemiz, üretimini yapmış olduğumuz kayan basamaklı ızgarada da kendisini göstermiş olup üniversite onaylı ısıl verim raporuna sahiptir. Kayan basamaklı ızgara yakma sistemleri, yine tarafımızca üretimi yapılan sıcak su kazanları, buhar kazanları ve sıcak hava kazanlarına entegre edilebilir.