• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Bu tipten ızgara başta az uçucu maddeli kömürler olmak üzere uygun tane büyüklüğündeki linyit, antrasit vb. gibi her türlü katı yakıtı yakmaya elverişlidir. Kömür belirli kalınlıkta ızgara üzerine dökülür ve ızgaranın hareketi boyunca incelerek yanmasını sürdürür. Işınım yolu ile kömür tabakasını ısıtarak yanmanın iyileşmesinin sağlamak üzere çok defa ön ve arka tarafa kömür konulması yoluna gidilir.

Sonsuz zincirli ızgara daha çok taşkömür (Hu = 4400 - 7170 kcal/kg) cinsinden kömürler için kullanılır. Uçucu madde az ve nem yüksek ise tutuşma güçleşir, ince taneler uçan kok kaybını, hamurlaşan kömür ve fazla kül ise yanma kayıplarını arttırır.

Izgara 7-8 m genişliğe kadar yapılabilir, daha fazla genişlik için yanyana konmuş çift ızgara kullanılır.

Erler Makine olarak; katı yakıt yakma sistemlerindeki disiplin ve tecrübemiz, üretimini yapmış olduğumuz sonsuz zincirli ızgarada da kendisini göstermiş olup 1.000.000 kcal/m2h ısıl yüke varan kapasiteye sahiptir. Sonsuz zincirli ızgara yakma sistemleri, yine tarafımızca üretimi yapılan sıcak su kazanları, buhar kazanları ve sıcak hava kazanlarına entegre edilebilir.