• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Kayan Basamaklı Izgara

Özellikle düşük nitelikli linyitler ve artıkları için kullanılmakta olup 150-500 kg/m2h yakıt yakma kapasiteleri vardır. Birden fazla basamaklı bu tür ızgara sisteminde dilimlerden oluşan basamaklar (gruplar) bir önceki basamak üzerinde kayar ve bu sırada cüruf parçalanarak ileri itilir. Böylece alttan hava geçmesi kolaylaşmış olur. 40 m2'ye kadar yüzey oluşturabilen bu ızgara ile 10-70 ton/h buhar elde etme olanağı vardır. Izgaranın boyu 6 m, eni ise 10 m değerine kadar çıkabilir, çubuk ...


Sonsuz Zincirli Izgara

Bu tipten ızgara başta az uçucu maddeli kömürler olmak üzere uygun tane büyüklüğündeki linyit, antrasit vb. gibi her türlü katı yakıtı yakmaya elverişlidir. Kömür belirli kalınlıkta ızgara üzerine dökülür ve ızgaranın hareketi boyunca incelerek yanmasını sürdürür. Işınım yolu ile kömür tabakasını ısıtarak yanmanın iyileşmesinin sağlamak üzere çok defa ön ve arka tarafa kömür konulması yoluna gidilir. Sonsuz zincirli ızgara daha çok taşkömür (Hu = 4400 - 7170 kcal/kg) cinsinden kömürler için k...