• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Buhar yaklaşık iki yüz elli yıldan beri insanlığın hizmetindeki en büyük güçlerden biridir. Buharın sahip olduğu ısı enerjisi; ısıtma, kurutma ve pişirme işlemleri için kullanılabildiği gibi iç enerjisinden yararlanılarak buhar türbini veya buhar makinesi gibi güç makinalarında mekanik enerjiye dönüşüm sağlanabilir.

Buhar kazanı tanım olarak istenilen basınç, sıcaklık ve miktarda buhar üreten bir cihazdır. Bunun için herhangi bir yolla elde edilen ısı enerjisinin, kapalı bir kap içindeki sıvıya verilerek bu sıvının buharlaşması sağlanır. Buhar kazanlarında buhara verilen bir ısı enerjisi, genellikle çeşitli yakacakların yakılmasından, nükleer enerjiden, elektrik enerjisinden veya eldeki artık bir ısının uygun şekilde elde değerlendirilmesinden elde edilir.

Erler Makine olarak; skoç tip sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanlarını üretmekteyiz.

  • Silindirik skoç tip yapısı ve efektif tasarımı homojen bir yanma sağlar.
  • 6-18 bar arası işletme basıncına göre imalatı yapılır.
  • 3 geçişli ve alev duman borulu tasarıma sahip olup, %91’e varan ısıl verime sahiptir.
  • Yüksek ısıl verimin bir sonucu olarak baca gazı sıcaklığı düşük olup emisyon değerleri minimize edilmiştir.
  • Yalın üretim anlayışı ile üretilmiştir. Dolayısıyla kullanımı kolay ve dijital kontrole sahiptir.