• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Buhar yaklaşık ikiyüzelli yıldan beri insanlığın hizmetindeki en büyük güçlerden biridir. Buharın sahip olduğu ısı enerjisi; ısıtma, kurutma ve pişirme işlemleri için kullanılabildiği gibi iç enerjisinden yararlanılarak buhar türbini veya buhar makinesi gibi güç makinalarında mekanik enerjiye dönüşüm sağlanabilir.

Buhar kazanı tanım olarak istenilen basınç, sıcaklık ve miktarda buhar üreten bir cihazdır. Bunun için herhangi bir yolla elde edilen ısı enerjisinin, kapalı bir kap içindeki sıvıya verilerek bu sıvının buharlaşması sağlanır. Buhar kazanlarında buhara verilen bir ısı enerjisi, genellikle çeşitli yakacakların yakılmasından, nükleer enerjiden, elektrik enerjisinden veya eldeki artık bir ısının uygun şekilde elde değerlendirilmesinden elde edilir.

Erler Makine olarak; patentini almış olduğumuz hibrit tip katı yakıtlı buhar kazanlarını üretmekteyiz. Hibrit tip katı yakıtlı buhar kazanı, tasarım olarak skoç tipli kazanlara göre farklıdır. Kazan gövde boruları alev-duman borulu olup, su borulu bir ön yanma hücresine sahiptir. Dolayısıyla küçük boyutlarda, büyük miktarda buhar eldesine olanak tanır.

  • 3 geçişli ve su borulu tasarıma sahip olup, %82’ye varan ısıl verime sahiptir.

  • Su hacmi küçük olması nedeniyle çabuk ısınır ve yüke geçer.

  • Optimum tasarımı ile ısı transferi homojen olarak gerçekleştirilir.

  • Yüksek ısıl verimin bir sonucu olarak baca gazı sıcaklığı düşük olup emisyon değerleri minimize edilmiştir.

  • Yalın üretim anlayışı ile üretilmiştir. Dolayısıyla kullanımı kolay ve dijital kontrole sahiptir.