• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

Endüstride yüksek sıcaklıklara, ihtiyaç duyulan proseslerde; bu sıcaklıklara çıkabilmek için ısı taşıyıcı olarak buhar veya kızgın su kullanılabilir. Ancak 300 C gibi yüksek sıcaklığa 90 bar basınçta ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçlarda çalışan tesislerin ilk tesis maliyetleri yüksek olduğu gibi bu tesislerin bakım masrafları da yüksek olmaktadır. Ayrıca yüksek basıncın etkisiyle; işletme içindeki risk çok daha yüksek seviyelere gelmektedir.

Atmosfer basıncında 350/400 C'ye kadar özellikleri bozulmadan kalabilen termik yağların ısı taşıyıcı olarak kullanılması; maliyetleri ve riskleri ciddi oranda minimize etmektedir.

Erler Makine olarak; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları imal etmekteyiz. Her ne kadar buhar kazanlarına nazaran risk faktörü düşük olsa da; imal edilirken standartlara uygun tasarım, malzeme ve işçilik büyük önem arz eder.

 • Endüstrinin birçok dalında kullanılabilir.

 • 300 C'ye kadar atmosfer basıncında sıcaklık elde edilebilir.

 • Şartlandırmaya gerek duyulmaz.

 • TS 12952 normu baz alınarak tasarımı yapılır.

 • Alternatif olarak; pelet, zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, vs. gibi organik atıklar yakıt olarak kullanılabilir.

 • İsteğe bağlı, reküperatör ile entegre edilebilir. Böylelikle %7'e varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.

 • Paket olarak, tüm gerekli elemanları ihtiva eder.

 • Yalın üretim anlayışı ile üretilmiştir. Dolayısıyla kullanımı kolay ve dijital kontrole sahiptir.